BumX - Kiếm tiền với Link rút gọn

Kiếm tiền với Link rút gọn

  • Link rút gọn là 1 link được tạo ra để người khác làm 1 nhiệm vụ vượt Link trước khi có họ nhận được Link gốc.
  • 1 Link rút gọn có thể đem về cho người tạo từ 500.000đ đến 10.000.000đ
  • Trung bình những người dùng tạo Link rút gọn ở BumX có thu nhập 300.000đ mỗi ngày

Thưởng link rút gọn

Tiền thưởng link rút gọn

Vượt link làm nhiệm vụ đánh giá map

1 lần vượt thành công nhận 4.000đ

4.000đ/ 1 lượt

Vượt link làm nhiệm vụ lấy mã website

1 lần vượt thành công nhận 200đ

200đ/ 1 lượt

Vượt link làm nhiệm vụ follow Fanpage/Tiktok

1 lần vượt thành công nhận 100đ

100đ/ 1 lượt

Vượt link không làm nhiệm vụ

30.000đ với mỗi 1.000 lượt

30.000đ/ 1k lượt